Pay & Jump


Karlshems Gårds
Ponnyridläger & djurläger


Pay and Jump på Karlshems Gård


Söndagen den 5 maj 2019 annordnade Karlshems Gård en pay and jump!Höjder:

- 60 - 100 cm.

Första start: 11.00Framridning och tävlingsbana:

- En ridbanan för fram/avskrittning 

- En ridbana för framridning/framhoppning


Tävlingsbana i ridhus.

Framhoppning på hinder 1 & 2 kommer att erbjudas.Anmälan:

Görs via mejl karlshemsgard@gmail.com

OBS! Vi tar endast emot hästar som står uppstallade i Ekerö Kommun i år.

Ange ryttarens namn och höjd. Sista anmälningsdag 2/5.Startlista:

Preliminär startlista mailas ut den 3/5 tillsammans med ryttarmeddelandet.

Vid eventuella ändringar mailas ny startlista ut. Betalning:

150 kr per start betalas antingen via swish eller med kontanter i samband med uppvisning av vaccinationsintyg i sekretariatet, innan urlastning.
Omstart: 50 kr, betalas efter avslutad ritt i sekretariatet. 
Alla ekipage får gratis rosett oavsett antal fel.

Dryck och fika går att köpa i vår cafeteria.Klädsel och utrustning:

Tävlingskläder är inget krav. Gällande övrig utrustning ska SVRF's Tävlingsreglemente (TR) följas. Licens, grönt kort eller mätintyg behövs ej.Kom ihåg!

Vid deltagande på vår pay & jump gäller samma regler som inför en tävling anmäld genom tdb.


Du intygar på heder och samvete för varje häst du har anmält att den inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom,

att den inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen.


Läs mer i Tävlingsreglemente I mom 112 Ryttarens ansvar.


Hundar får ej medtagas.Välkommen!


  Visste du att...

  Vi skänker alla pengar vi får in under dagen till en djurättsorganisation. Karlshems Gård Ponnyklubb röstar varje år vilken organisation pengarna skall skänkas till.


  Tidigare år har pengarna donerats till: 

  2018 - Brooke Hospital
  2017 - ingen Pay and jump annordnades
  2016 - World Animal Protection
  2015 - Brooke Hospital
  2014 - Forska utan Djurförsök
  2013 - Stockholms Katthem


  Bilder från tidigare år:

  Aud Rendahl

  Tel: 070-830 45 45

  Karlshems Gård

  179 75 Skå

  © All rights reserved